Bileşen testi için girdap akımı sinyallerinin yenilikçi görselleştirmesi

STATOGRAPH modülüyle birlikte STATOVISION yazılımı, girdap akımı sinyallerinin açıkça düzenlenmiş bir C-Taramasında görselleştirilmesini sağlar. Bu, bileşenlerin yüzey kalitesinin bir görüntüsüyle sonuçlanır ve yüzey kusurlarının tam olarak lokalize olmasına izin verir. STATOVISION yazılımının önemli bir avantajı, örneğin fren disklerindeki matkap deliklerini bastırmak için kullanılabilen model tanıma özelliğidir. Tüm taramanın dokümantasyonu, sürekli kalite güvencesi için kullanılır.

Uygulamalar:

  • Delikler ve oluklar gibi engelleyici konturların bastırılması mümkündür
  • Test edilecek yüzeyin görselleştirilmesi, soyut girdap akımı sinyallerinin sezgisel değerlendirilmesini sağlar
  • Test edilen parçaların izlenebilirliği için test verilerinin depolanması
  • Üretim süreçlerine erken müdahale için süreç izleme
  • Sinyal kalitesini iyileştirmek için gelişmiş filtreleme teknikleri
  • Operasyonel güvenilirliğin sürekli izlenmesi

Ürün Detayı Bulunmamaktadır.