DÖKÜMHANE

Demir, alüminyum, magnezyum veya çinko gibi malzemeleri içeren tüm döküm tekniklerinde tipik dökümhane döküm kusurları meydana gelebilir. Bu kusurlar arasında gözenekler, gözenek ve kabarcık oluşumu, termal çatlama, boyutsal değişiklikler ve kapanımlar bulunur.

  • Röntgen muayenesi aşağıdakiler için fırsat sunar:
  • Hava deliklerinin ve gözeneklerin doğrulanması
  • İç yapıların geometrik ölçümü
  • Duvar kalınlığı analizi

YXLON endüstriyel X-ray denetim sistemlerini kullanan kalite denetimi, YXLON denetim yazılımı kullanılarak yüksek birim hacimlerinin hızlı ve kesin bir şekilde kontrol edilmesini sağlar. Sapan bir döküm yapısına sahip döküm parçalar, üretim sürecinden erken bir aşamada ayrılabilir. Bulunan kusur türlerine dayalı olarak döküm kalitesi ile ilgili sonuçlar çıkarma ve ardından uygun düzeltici önlemleri başlatarak verimliliği artırma olasılığı da mevcuttur.

YXLON endüstriyel bilgisayarlı tomografi (CT), önemli ek bilgiler sağlayabilir. Örneğin, iç yapılar ve kalan duvar kalınlıkları, karmaşık bileşenler durumunda bile CT kullanılarak kesin olarak belirlenebilir. Bunun gibi bilgiler, özellikle prototip kalifikasyonu sırasında vazgeçilmezdir.

Güvenlikle ilgili bileşenler için, döküm işleminden sonra kalan duvar kalınlıklarını veya seri ürünler için bitirme aşamasını belirlemek büyük önem taşır. Bu ölçüm, malzemenin stabilitesi ve termal iletkenliği hakkında bilgi sağlar. YXLON endüstriyel CT inceleme sistemleriyle bir bileşenin tomogramı yapıldığında, çeşitli analizler için bilgi mevcuttur.

Uygulamalar

  • Hava deliği ve gözenek doğrulama
  • İç yapıların geometrik ölçümü
  • Duvar kalınlığı analizi
  • Gerçek durumla hedef durumun karşılaştırılması
  • Yüksek verim – üretim sürecine entegrasyon

ÜRÜNLER

TÜMÜ YXLON LASERAX